Yn ôl Adroddiad Truth y Rheilffordd ar Drafnidiaeth, yr ydym y tu ôl i Ewrop mewn trafnidiaeth rheilffordd

Undeb o Siambrau y Peirianwyr Twrcaidd a Penseiri (trydan) Siambr y Peirianwyr Mecanyddol, yn ôl ystadegau rhyngwladol Twrci, teithwyr 21 ar gludiant nwyddau ar y trên rhwng Ewrop a'r stiliwr ei sylw at y ffaith yn yr ail reng.
Peirianwyr Mecanyddol mewn datganiad ysgrifenedig a wnaed gan y Siambr, 'pwnc kaydedildi.söz sy'n disgrifio'r Adroddiad Gwirionedd Rheilffordd ar Cludiant yn yr adroddiad, 1950, ar ôl y nawdegau, mae ein ffyrdd gwledig yn cael ei weinyddu yn bennaf adeiladu polisi trafnidiaeth a'r rheilffordd sy'n cael ei fynegi mewn daeth i stop, ystadegau rhyngwladol Twrci Yn ôl y gwledydd Ewropeaidd 21, 2,3 mewn trafnidiaeth teithwyr ar y trên, a chludiant cludo nwyddau yn yr ail le gyda 4,4 y cant yn dweud.


Ffynhonnell: MMOByddwch y cyntaf i wneud sylwadau

sylwadau