TCDD Ankara - Prosiect Rheilffordd Cyflymder Uchel Konya 6 Set trenau cyflym iawn a chaffaeliad efelychu 1 a gwerthusiad o waith cynnal a chadw blwyddyn 7 - cwblhawyd tendr atgyweirio a glanhau a'i gyflwyno i İKB i'w gymeradwyo.

Tendr Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Rheilffyrdd Gwladwriaeth Twrci (TCDD) ar 16 Tachwedd 2012, y tendr ar gyfer caffael Efelychydd Trên 6 a 1 Cyflymder Uchel a 7 - tendr gwasanaeth atgyweirio a glanhau o fewn cwmpas Prosiect Trên Cyflymder Uchel Ankara - Konya. Cwblhawyd astudiaethau gwerthuso sy'n gysylltiedig â'r prosiect.
Yn ôl y wybodaeth a dderbyniwyd gan Investments Magazine; Cyflwynwyd yr adroddiad gwerthuso a baratowyd i gymeradwyaeth y Banc Datblygu Islamaidd.
Cliciwch am fwy o wybodaeth: buddsoddiadau


Ffynhonnell: Buddsoddiadau


Chwilio Newyddion Rheilffordd

Byddwch y cyntaf i wneud sylwadau

sylwadau