Swyddi: TCDD 415. Adran Cynnal a Chadw a Thrwsio Ffyrdd Atgyweiriwr Cynnal a Chadw Pobl Anabl Rheilffordd

TCDD 415. Pennaeth Atgyweirio Cynnal a Chadw Ffyrdd. Atgyweiriwr Cynnal a Chadw Rheilffordd Rheilffordd Anabl

RHEOLI ATGYWEIRIO CYNNAL A CHADW 4.YOL TCDDSİVAS 415.BLG.MUIDÜRLÜĞÜ
Dyddiad Cau Cais: 08 Mai 2013
Dyddiad Rhyddhau: 29 Ebrill 2013

Telerau a Nodiadau Cyffredinol

Gall ymgeiswyr sy'n bodloni gofynion y cais wneud cais gan Gyfarwyddiaeth y Dalaith / Cangen yn y man lle mae'r cais yn cael ei gyhoeddi neu drwy'r cyfeiriad rhyngrwyd www.iskur.gov.tr ​​o fewn y dyddiau 10 o ddyddiad cyhoeddi'r cyhoeddiad. - Mae'r Awdurdod a'r sefydliadau a'r sefydliadau cyhoeddus sy'n gofyn am ddiddymu a diddymu cais y rhai sy'n rhoi dogfennau neu ddatganiadau ffug yn cael eu cadw'n ôl. - Bydd raffl yn y lle a'r dyddiad a nodir isod. -

Ymgeiswyr sy'n berthnasol i'r gofynion ac sydd wedi'u cynnwys yn y rhestr derfynol, lefel addysg, profiad, statws blaenoriaeth, gofynion iaith dramor ac ati. a ydynt yn bodloni'r amodau cyn yr arholiad ysgrifenedig neu'r arholiad llafar. Bydd y rhai na allant ddogfennu'r sefyllfaoedd hyn neu'r rhai sy'n gwneud datganiad ffug yn cael eu tynnu o'r rhestr derfynol a bydd pobl eraill sydd yn y safle yn cael eu cynnwys yn y rhestrau. - Bydd yr ymgeiswyr o'r ymgeiswyr na fyddant yn cymhwyso'r arholiad canolog (gyda blaenoriaeth) yn cael eu hysbysu i'r sefydliad a'r sefydliad cyhoeddus sy'n gwneud cais, gan esbonio eu henwau a'u cyfeiriadau a'u statws mewn modd nad yw'n fwy na thair gwaith y nifer o geisiadau yn unol â dyddiadau dogfennau blaenoriaeth. - Derbynnir ceisiadau ar y diwrnod busnes nesaf pan fydd y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yn cael ei fodloni gan y gwyliau cyhoeddus.

Cliciwch am fwy o wybodaeth: Memurlar.net

Tendrau Rheilffordd Cyfredol

prynir cerbyd tram
Mon 16

Chwilio Newyddion Rheilffordd

Byddwch y cyntaf i wneud sylwadau

sylwadau