Gwerthuswyd buddsoddiadau priffyrdd

Gwerthuswyd buddsoddiadau priffyrdd: Priffyrdd 5. Ymwelodd y Cyfarwyddwr Rhanbarthol Necati Çakıroğlu, Llywodraethwr Llywodraethwr Kahramanmaraş Şükrü Kocatepe â'i swyddfa a rhoddodd wybodaeth am yr haneri.
Ewch i'r Priffyrdd 5. Cafodd Cyfarwyddiaeth Ranbarthol yr astudiaethau buddsoddi a gynhaliwyd yn Kahramanmaraş, y problemau a gafwyd a'r atebion eu gwerthuso.
Yn ystod eich ymweliad, Priffyrdd 5. Trafodwyd y Cyfarwyddwr Rhanbarthol Necati Çakıroğlu a Llywodraethwr Kahramanmaraş ükrü Kocatepe, adran priffyrdd Kahramanmaraş-Göksun o'r cilomedrau 13-25 rhwng Llywodraethwr Monitro Buddsoddi Kahramanmaraş a chydlynu gwaith adeiladu yn ymwneud â phrosiectau adeiladu.
Byddwch y cyntaf i wneud sylwadau

sylwadau