EWROPEAIDD

Tocynnau Pass Global Interrail 15 Llai

Canran Tocynnau Tocyn Byd-eang Interrail Canran 15 Gostyngol: Byddant yn defnyddio eu gwyliau blynyddol yn yr hydref, myfyrwyr sydd am storio morâl gyda thaith olaf cyn i'r ysgol ddechrau, teithwyr nad ydynt wedi blino teithio, mae hyn ar eich cyfer chi. Ledled Ewrop [Mwy ...]

CYFFREDINOL

Rheilffyrdd di-gynhaliaeth wedi'u hadnewyddu bob blwyddyn

Adnewyddwyd rheilffyrdd di-waith cynnal a chadw 12 dros y blynyddoedd: mae'r Weinyddiaeth Drafnidiaeth wedi gosod record ar gyfer adnewyddu rheilffyrdd. Mae llinellau trên 80, na chawsant eu hadnewyddu a'u hesgeuluso ers blynyddoedd, wedi'u hadnewyddu yn ystod y flwyddyn 12 ddiwethaf ac mae eu diogelwch wedi'i gynyddu i'r lefel uchaf. Cludiant [Mwy ...]