Cyfarfod Gwerthuso Rheoliad DDGM a DTD

Cynhaliwyd Cyfarfod Gwerthuso Rheoliadau DDGM a DTD: Cyflwynwyd y Rheoliad ar Awdurdodi Gweithrediadau Rheilffyrdd, a ddaw i rym ar ôl rhyddhau'r Sector Rheilffordd, i'r DTD gan y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Rheoleiddio Rheilffyrdd a gofynnodd am ei farn a'i awgrymiadau.
Rhannwyd y “Rheoliad ar Awdurdodi Rheolaeth Reoli Rheilffordd gyda'r holl aelodau DTD a gofynnwyd am eu barn a gwerthuswyd y safbwyntiau a'r awgrymiadau a dderbyniwyd gan weithdy a gynhaliwyd yn y ganolfan DTD. Cafodd y safbwyntiau a'r awgrymiadau a ffurfiwyd ar ôl cyfarfod y gweithdy eu cyfleu i swyddogion DDGM mewn cyfarfod a gynhaliwyd yn y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Rheoleiddio Rheilffyrdd DDGM ar Chwefror 18.
Roedd y cyfarfod a gynhaliwyd rhwng swyddogion DTD a DDGM yn gynhyrchiol ac yn gadarnhaol, roedd cydgyfnewid barn a gwerthusiadau yn cael eu gwneud.Chwilio Newyddion Rheilffordd

Byddwch y cyntaf i wneud sylwadau

sylwadau