Cynhaliwyd cyfarfod gwerthuso traffig trên yn Elazığ

Cynhaliwyd cyfarfod gwerthuso traffig trên yn Elazığ: Cynhaliwyd cyfarfod gwerthuso traffig trên yng nghyfarwyddiaeth weithredu Elazığ.


Cynhaliwyd cyfarfod asesu traffig trên yng Nghyfarwyddiaeth Gweithredu Elazığ gyda chyfranogiad Rheolwr Rhanbarthol kerker y ker ker Regional Rheolwr Rhanbarthol a Rheolwyr Gwasanaeth.

Yn y cyfarfod, gwerthuswyd materion yn ymwneud â hyfforddi traffig yn ogystal â'r gwaith sydd i'w wneud yn fanwl. Pwysleisiwyd y dylid dilyn y croesfannau gwastad, diogelwch y trenau a'r problemau a wynebir ar y ffordd yn ofalus.

Ar ôl y cyfarfod, cwblhawyd hangar caeedig y craen ac archwiliwyd y faniau arfog a ddefnyddiwyd i ddiogelu trenau gan y ddirprwyaeth.


Chwilio Newyddion Rheilffordd

Byddwch y cyntaf i wneud sylwadau

sylwadau