Beth yw canran y teithwyr anghyfreithlon yn Ewrop?

Cyfradd y teithwyr anghyfreithlon yn metro'r giatiau sengl yn Ewrop: Beth yw eich cyfradd: Mae dau y cant o'r teithwyr heb docyn yn y rhwydwaith isffordd ym mhrifddinas y Ffindir Helsinki, sef yr unig fetro yn Ewrop, yn cael ei nodi.


Mae canlyniadau'r ymchwil a gynhaliwyd gan gwmni ymchwil BEST, canran y rhai nad ydynt yn teithio heb drosiant yn system isffordd Helsinki yn parhau i fod yn 2, tra penderfynwyd ar ganran y rhai nad ydynt yn teithio heb drothwy yn Stockholm a gorsaf isffordd Oslo 3 a 4.4 y cant.

Dywedodd arbenigwr diogelwch trafnidiaeth gyhoeddus Helsinki, Jaakko Heiline, y penderfynwyd adeiladu'r giatiau heb giât yn ystod y blynyddoedd 70 a gynlluniwyd, oherwydd yr ymddiriedaeth a roddwyd i deithwyr, a bod y system di-dramgwydd yn atal y teithwyr rhag pentyrru o flaen y giat, ac ychwanegodd ei bod yn fanteisiol o ran cost.


Chwilio Newyddion Rheilffordd

Byddwch y cyntaf i wneud sylwadau

sylwadau