Bydd Prifysgol Gwyddorau Iechyd yn recriwtio staff academaidd

prifysgol y gwyddorau iechyd
prifysgol y gwyddorau iechyd

Darpariaethau'r Rheoliad ar Benderfynu a Defnydd y Staff Academaidd yn Sefydliadau Addysg Uwch y Wladwriaeth a gyhoeddwyd yn y Gazette Swyddogol dyddiedig 02.11.2018 ac a rifwyd 30583 i adrannau canlynol Prifysgol y Gwyddorau Iechyd, Rheoliad ar Hyrwyddo a Chodi Sefydliadau Addysg Uwch, 2547 Y Rheoliad ar yr Egwyddorion y Cydymffurfir â hwy mewn Addysgu Ieithoedd a'r Gyfraith ar Weision Sifil Rhif 657. Yn unol â darpariaethau Erthygl 48 bydd Hyfforddwr yn cael ei recriwtio. Bydd ceisiadau y canfyddir eu bod yn anaddas ar gyfer y swyddi a hysbysebir yn cael eu hystyried yn annilys.

Mae'r athrawon mewn statws parhaol ac mae'r ffurflen gais, y mae ei hymgeiswyr yn nodi Prif Waith Ymchwil Araştırma, y ​​ddogfen Athrawiaeth Gysylltiedig notarized a'r dogfennau eraill y gofynnir amdanynt yn y ffurflen gais yn cael eu paratoi trwy ychwanegu CDs 6 (Chwech) neu Gof Cludadwy (USB). rhaid iddo wneud cais yn bersonol i Adran Personél y Rheithordy o fewn 15 diwrnod o ddyddiad cyhoeddi'r hysbyseb.

Mae gan athrawon cyswllt statws parhaol ac maent yn cynnwys y ffurflen gais, curriculum vitae, tystysgrif Athro Cyswllt notarized a dogfennau eraill y gofynnir amdanynt yn y ffurflen gais gyda'r CDs 4 (Pedwar) neu'r Cof Cludadwy (USB) a'r ffeil a baratowyd erbyn diwrnod 15. yn Adran Personél y Rheithordy.

CDs 4 (Pedwar) sy'n cynnwys y ffurflen gais, curriculum vitae, tystysgrif Ph.D. notarized a dogfennau eraill y gofynnir amdanynt yn y ffurflen gais ar gyfer yr ymgeiswyr a fydd yn gwneud cais i gyfadran y meddyg.
Rhaid i Gof Cludadwy (USB) trwy ychwanegu'r ffeil a baratowyd ganddynt yn y dyddiau 15 o ddyddiad cyhoeddi'r cyhoeddiad fod yn berthnasol i'r Unedau perthnasol yn bersonol

Datgeliadau ac Ystyriaethau Eraill

- Gall ymgeiswyr wneud cais i un hysbyseb yn unig lle maent yn cwrdd â'u hamodau arbennig o fewn yr un cyfnod cyhoeddi. Bydd ymgeiswyr y canfuwyd eu bod wedi cyflwyno mwy nag un hysbyseb yn cael eu canslo.

- Rhaid atodi'r copi gwreiddiol neu'r copi ardystiedig o'r dystysgrif sy'n cadarnhau cywerthedd y diplomâu a gafwyd o dramor gan y Cyngor Addysg Uwch â'r dogfennau gofynnol.

- Bydd yr ymgeiswyr a fydd yn gwneud cais i staff y gyfadran yn cael eu harchwilio ymlaen llaw gan y “Comisiwn Cyn Arholi a Gwerthuso ula sydd i’w sefydlu gan ein Rheithordy a derbynnir yr unedau cysylltiedig a cheisiadau’r ymgeiswyr y canfyddir eu bod yn cwrdd â’r gofynion.

- Ni fydd yr ymgeiswyr yn cael eu penodi na'u canslo os canfyddir yn ddiweddarach bod amodau'r ymgeisydd yn amhriodol.

- Ar gyfer ceisiadau i unedau addysg ieithoedd tramor, rhaid cwrdd â'r gofynion sylfaenol yn unol ag erthyglau perthnasol y Rheoliad ar yr Egwyddorion y Cydymffurfir â hwy wrth Addysgu Ieithoedd Tramor ac Addysgu Ieithoedd Tramor mewn Sefydliadau Addysg Uwch.

- Gwybodaeth fanwl am yr hysbyseb http://www.sbu.edu.tr/ neu 0216 418 96 16.

NODER: Gellir aseinio aelodau'r gyfadran a neilltuwyd i staff y Brifysgol am ddwy flynedd yn yr unedau domestig a rhyngwladol y mae ein Rheithordy yn eu hystyried yn briodol yn unol ag anghenion y Brifysgol.

Am fanylion hysbyseb CLICIWCH YMA

Chwilio Newyddion Rheilffordd

Byddwch y cyntaf i wneud sylwadau

sylwadau