Pryd fydd isffordd kecioren kizilay yn cael ei roi mewn gwasanaeth
06 Ankara

Pryd fydd Keçiören Kızılay Metro yn cael ei roi mewn gwasanaeth?

Disgwylir i waith isffordd AKM-Train Station-Red Crescent, a fydd yn darparu cludiant uniongyrchol rhwng Kızılay a Keçiören, gael ei gwblhau y flwyddyn nesaf. Pan fydd y llinell newydd yn mynd i wasanaeth, ni fydd yn rhaid i ddinasyddion wneud hop-on hop-on yng ngorsaf AKM. Y Weinyddiaeth Drafnidiaeth a Seilwaith, wedi'i gyhoeddi ar ei gwefan swyddogol [Mwy ...]