Mae eiliad damwain y tryc codi yn ceisio torri trwy'r rhwystr caeedig ar gamera

trên wedi cwympo i'r fan yn ceisio torri'r rhwystrau yn yr opiwm
trên wedi cwympo i'r fan yn ceisio torri'r rhwystrau yn yr opiwm

Fe darodd y trên cludo nwyddau 44015, a wnaeth alldaith Eskişehir Konya, y lori gyda phlât o 03 PT 378 dan reolaeth Uğur Çankaya, a ddosbarthodd fara ger tref Sülümenli yn Afyon a cheisio croesi'r rheilffordd trwy groesi'r rhwystrau tra bod y rhwystrau ar gau wrth y groesfan reilffordd.


Yn ôl y wybodaeth a ddaeth i law, ni chollwyd bywyd yn y ddamwain tra cafodd y lori ei tharo’n drwm gan ochr y trên. Aed â gyrrwr y lori a anafwyd yn y ddamwain i'r ysbyty gydag ambiwlans i'r lleoliad.

Lansiwyd ymchwiliad i'r ddamwain.Chwilio Newyddion Rheilffordd

Byddwch y cyntaf i wneud sylwadau

sylwadau