Asiantaeth Achredu Twrci i Recriwtio Personél dan Gontract

Bydd asiantaeth achredu Twrci yn llogi staff dan gontract
Bydd asiantaeth achredu Twrci yn llogi staff dan gontract

Bydd staff arholiad mynediad llafar a staff contract yn cael eu recriwtio i 10 (deg) aelod o staff Arbenigol Achredu Cynorthwyol ac 17 (dwy ar bymtheg) o Staff Gweinyddol i'w contractio yn Asiantaeth Achredu Twrci.


Bydd ymgeiswyr sy'n cwrdd â'r gofynion ymgeisio yn cael eu rhestru bedair gwaith yn fwy na nifer yr ymgeiswyr sydd i'w penodi o bob grŵp, trwy archebu'r sgôr uchaf ar gyfer pob grŵp yn y "Tabl Gwybodaeth Arholiad Mynediad" isod ar gyfer pob arholiad. . Gwahoddir pob ymgeisydd sydd â'r hawl i gymryd rhan yn yr arholiad mynediad sydd i'w gynnal gan grwpiau ac sydd wedi derbyn yr un sgôr â'r ymgeisydd olaf i'r arholiad.

Bydd ymgeiswyr yn gallu gwneud cais i un yn unig o'r grwpiau a nodir yn y "Tabl Gwybodaeth Arholiad Mynediad". Os nad oes cymaint o ymgeiswyr â nifer yr ymgeiswyr i gael eu gwahodd ar gyfer yr arholiad neu os nad oes ymgeisydd i ennill yr arholiad o ganlyniad i gyflwyno'r arholiad mynediad, mae gan Awdurdod Achredu Twrci yr awdurdod i bennu a gwneud newidiadau rhwng y grwpiau yn ôl y staff a'r sefyllfa.

Dyddiadau Cais Arholiad a Ffurflen Gais

Bydd ceisiadau yn cychwyn ar 13 Chwefror, 2020 ac yn gorffen ar Chwefror 25, 2020, am 23.59. Mae ceisiadau yn o www.turkak.org.tr Fe'i cynhelir ar-lein trwy'r ddolen "Arholiad Mynediad Arbenigol Cynorthwyol Achredu 2020" ac "Arholiad Mynediad Staff Gweinyddol 2020" a agorwyd yn y cyfeiriad electronig. Ni dderbynnir ceisiadau a wneir i'r sefydliad â llaw neu trwy'r post.

Am fanylion hysbyseb CLICIWCH YMAChwilio Newyddion Rheilffordd

Byddwch y cyntaf i wneud sylwadau

sylwadau