Rhestr o Ymgeiswyr sy'n Gymwys i Arholiad Llafar Cyflogaeth TCDD Tasimacilik 184

Rhestr o Ymgeiswyr sy'n Gymwys i Arholiad Llafar Cyflogaeth TCDD Tasimacilik 184
Rhestr o Ymgeiswyr sy'n Gymwys i Arholiad Llafar Cyflogaeth TCDD Tasimacilik 184

Mae'r broses cyflwyno dogfennau ar gyfer recriwtio gweithwyr mewn amryw deitlau i'w gwneud gan Gyfarwyddiaeth Gyffredinol TCDD Transportation wedi'i chwblhau.


Ar gyfer y rhestr o ymgeiswyr yr ystyrir bod eu dogfennau'n briodol ac sydd â hawl i sefyll yr arholiad llafar Cliciwch yma

Ar gyfer y rhestr o ymgeiswyr nad ydynt yn cyflwyno dogfennau neu nad oes ganddynt yr hawl i sefyll arholiad llafar oherwydd bernir bod eu dogfennau'n amhriodol. Cliciwch yma

Bydd ymgeiswyr nad ydynt yn gymwys ar gyfer yr arholiad llafar yn gallu apelio tan 21.02.2020. Gellir gwneud ceisiadau yn bersonol neu trwy anfon deiseb at y rhif ffacs 0312 309 13 85.

Ni dderbynnir ceisiadau'r ymgeiswyr nad ydynt yn gwneud eu gwrthwynebiad yn ddilys tan yr amser penodedig.

SYLWCH: Ymgeiswyr nad ydynt yn derbyn y dogfennau er gwaethaf anfon eu dogfennau trwy'r post; bydd ynghlwm wrth y deisebau gwrthwynebiad y ddogfen sy'n dangos bod y ddogfen wedi'i chyflwyno (allbwn rhyngrwyd yn dangos y statws dosbarthu post).

Cyhoeddir canlyniadau'r gwrthwynebiadau ar 28.02.2020 gyda dyddiadau'r arholiadau.Chwilio Newyddion Rheilffordd

Byddwch y cyntaf i wneud sylwadau

sylwadau