Astudiaethau Ffrydio wrth Borth Ffin Rheilffordd Kapıköy

Astudiaethau haenu wrth giât nerf rheilffordd Kapikoy
Astudiaethau haenu wrth giât nerf rheilffordd Kapikoy

Mae'r trenau cludo nwyddau sydd wedi mynd trwy'r broses sterileiddio wrth giât ffin Kapıköy yn cael eu cludo ar ôl aros 4 awr y tu allan i'r orsaf.


Ar 23 Chwefror 2020, mae mynedfeydd ac allanfeydd ffiniau pob trên wedi cau fel rhan o'r frwydr yn erbyn yr achosion o coronafirws ledled y byd.

Caniateir i'r wagenni, sy'n pasio dim ond gyda'r caniatâd a roddir i'r trenau cludo nwyddau, deithio gydag aros 4 awr ar ôl y gweithdrefnau lliflinio a baratowyd o dan yr amodau sy'n ofynnol gan y Weinyddiaeth Iechyd.

Ar ôl rheoli wagenni cludo nwyddau sy'n mynd i Iran, cyrraedd a chwblhau gweithdrefnau tollau, mae'r locomotif yn cael ei gludo i ardal ffin Iran yn y cefn neu i ardal ffin Twrci yr ochr arall. Yn y cyfamser, nid yw'r locomotif na'r personél yn croesi'r ffin.


Chwilio Newyddion Rheilffordd

Byddwch y cyntaf i wneud sylwadau

sylwadau