Mae Diheintyddion Llaw ynghlwm wrth Dramiau a Bysiau yn Eskisehir

Mae diheintyddion yn cael eu gosod ar dram a bws yn Eskisehir
Mae diheintyddion yn cael eu gosod ar dram a bws yn Eskisehir

O'r diwedd, dechreuodd Dinesig Metropolitan Eskişehir, a gymerodd lawer o ragofalon mewn cludiant cyhoeddus o fewn cwmpas Cynllun Gweithredu Brwydro yn erbyn Firws Corona, osod diheintyddion dwylo ar gerbydau a ddefnyddir gan filoedd o bobl bob dydd.


Yn ogystal â glanhau tramiau a bysiau fel mater o drefn, mae Dinesig Metropolitan Eskişehir yn diheintio cerbydau sy'n cael eu defnyddio gan filoedd o deithwyr yn rheolaidd i sicrhau hylendid dwylo personol. Gan fynegi y bydd diheintyddion dwylo ar gael ar bob bws a thram, rhybuddiodd swyddogion y Fwrdeistref Fetropolitan ddinasyddion i ddefnyddio diheintyddion yn ymwybodol.

Diolchodd dinasyddion a fynegodd fod diheintyddion dwylo yn bwysig iawn yn y broses hon, a diolchodd i'r Fwrdeistref Metropolitan, a weithredodd y cais hwn ym mhob cerbyd â sensitifrwydd mawr.


Chwilio Newyddion Rheilffordd

Byddwch y cyntaf i wneud sylwadau

sylwadau