Y Weinyddiaeth Amaeth a Choedwigaeth i Brynu 13 o Arbenigwyr TG dan Gontract

Contractiodd y Weinyddiaeth Amaeth a Choedwigaeth arbenigwyr TG i'w recriwtio
Contractiodd y Weinyddiaeth Amaeth a Choedwigaeth arbenigwyr TG i'w recriwtio

Y Weinyddiaeth Amaeth a Choedwigaeth, i'w chyflogi yn yr Adran Prosesu Data, yn Atodiad 375 Deddf Archddyfarniad Rhif 6 ac yn seiliedig ar yr erthygl hon, yn Unedau Prosesu Gwybodaeth ar Raddfa Fawr y Sefydliadau Cyhoeddus a'r Sefydliadau a gyhoeddwyd yn y Gazette Swyddogol dyddiedig 31.12.2008 ac wedi'i rifo 27097. Yn unol ag 8fed erthygl y Rheoliad ar Egwyddorion a Gweithdrefnau ar Gyflogi Staff TG dan Gontract, bydd 13 (tri ar ddeg) o Staff TG dan Gontract yn cael eu recriwtio gan y lleoliad i'w gynnal yn unol â gorchymyn llwyddiant yr arholiad llafar sydd i'w gynnal gan ein Gweinidogaeth.

AMODAU CAIS


a) Bodloni'r amodau a bennir yn erthygl 657 o Gyfraith Gweision Sifil Rhif 48,

b) Graddio o adrannau peirianneg gyfrifiadurol, peirianneg meddalwedd, peirianneg drydanol, peirianneg electronig, peirianneg drydanol-electronig a pheirianneg ddiwydiannol cyfadrannau neu sefydliadau addysg uwch y mae eu cywerthedd wedi'i dderbyn gan y Cyngor Addysg Uwch,

c) Yr adrannau a dderbynnir o adrannau peirianneg y cyfadrannau sy'n darparu addysg am bedair blynedd ac eithrio'r rhai a grybwyllir yn is-baragraff (b), yr adrannau llenyddiaeth wyddoniaeth, addysg a gwyddorau addysgol, yr adrannau sy'n darparu addysg ar gyfrifiadur a thechnoleg, a'r adrannau ystadegau, mathemateg a ffiseg, graddiodd o ddamcaniaethau addysg uwch, (gall graddedigion Adran a grybwyllir yn yr adran hon wneud cais am 2 gwaith y nenfwd ffioedd contract gros misol)

ch) Bod ag o leiaf 3 (tair) blynedd o brofiad proffesiynol ar gyfer meddalwedd, dylunio a datblygu meddalwedd, rheoli'r broses hon neu ar gyfer gosod a rheoli systemau rhwydwaith ar raddfa fawr, o leiaf 5 (pum) mlynedd i eraill, (Wrth benderfynu ar y profiad proffesiynol, mae'r personél gwasanaeth y mae eu staff yn ddarostyngedig i Gyfraith Rhif 657 fel y Staff Gwybodaeth neu erthygl 4 o'r un Gyfraith a'r statws cytundebol sy'n ddarostyngedig i Gyfraith Archddyfarniad Rhif 399 a'r cyfnodau gwasanaeth sydd wedi'u dogfennu fel y Staff TG yn y sector preifat sy'n ddarostyngedig i'r Sefydliad Yswiriant Cymdeithasol)

d) Dogfennaeth bod perifferolion cyfrifiadurol yn gwybod o leiaf dwy o'r ieithoedd rhaglennu cyfredol ar yr amod bod ganddynt wybodaeth am y caledwedd a'r rheolaeth rhwydwaith a'r diogelwch a sefydlwyd,

e) Os nad yw'r ymgeisydd gweithredol wedi cyrraedd oedran y gwasanaeth milwrol neu wedi cyrraedd oedran y gwasanaeth milwrol, mae wedi gwasanaethu'r gwasanaeth milwrol gweithredol neu wedi ei eithrio neu ei ohirio neu ei drosglwyddo i'r dosbarth wrth gefn.

DULL CAIS, LLE A DYDDIAD

Gall ymgeiswyr wneud cais i un o'r swyddi a gyhoeddwyd yn unig. Ar ôl i'r dogfennau a nodir yn yr hysbyseb gael eu llenwi'n llwyr ac yn gywir,

cymwysiadau gyda'i gilydd; Rhwng 07.05.2020 - 22.05.2020, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu cyfeiriad

yn cael ei wneud yn electronig. Gan y derbynnir y ceisiadau yn electronig bost Ni dderbynnir ceisiadau trwy neu yn bersonol.

Gan y bydd y ceisiadau'n cael eu gwneud gyda'r cyfrinair e-Lywodraeth, mae'r ymgeiswyr (www.turkiye.gov.t yw) rhaid bod cyfrif ar gael. Er mwyn defnyddio'r cyfrif a grybwyllwyd, rhaid i ymgeiswyr gael cyfrinair e-Lywodraeth. Ymgeiswyr, defnyddiwch yr amlen sy'n cynnwys cyfrinair e-Lywodraeth gan Gyfarwyddiaethau Canolog PTT yn bersonol.

Am fanylion hysbyseb CLICIWCH YMAByddwch y cyntaf i wneud sylwadau

sylwadau