Mae Taliadau Goramser yn cael eu cynnwys yn DHMI gyda Chynnydd o 3 gwaith

Ffioedd Gweithio DHMI
Ffioedd Gweithio DHMI

Yn DHMI, sydd ymhlith enillion Cytundeb ar y Cyd 5ed Tymor y Swyddog Trafnidiaeth-Sen, treblwyd y cyflogau goramser. Cafodd y cyflogau goramser pedwar mis cyntaf ar gyfer 2020 eu hadneuo i gyfrifon mewn cynyddrannau triphlyg.


Un o geisiadau Swyddog Trafnidiaeth-Sen mewn trafodaethau Cyd-Fargeinio oedd talu cyflogau goramser 3 gwaith yn DHMI. Talwyd cyflogau goramser pedwar mis cyntaf y staff ar gyfer 2020 trwy gyfrifo o 6.78 TL gros gyda chynyddiad triphlyg.Byddwch y cyntaf i wneud sylwadau

sylwadau