Bydd TÜBİTAK yn Recriwtio 2 o Weithwyr Parhaus

Tubitak
Tubitak

Bydd Cyngor Ymchwil Gwyddonol a Thechnolegol Twrci (TUBITAK) yn cael ei gyhoeddi gan 2 weithiwr parhaol mewn datganiad.


I wneud cais am yr hysbyseb “www.bilgem.tubitak.gov.t yw”Mae angen i chi gofrestru i'r System Cais am Swydd. (Wrth greu CV ar gyfer y cais, rhaid ychwanegu'r holl ddogfennau gofynnol at y system yn electronig a rhaid gwneud cais trwy ddewis y cod cyfeirio). Ni dderbynnir ceisiadau heblaw am geisiadau a wneir trwy'r System Cais am Swydd.

Rhaid cyflwyno ceisiadau heb fod yn hwyrach na 02 / 06 / 2020: 17: 00.

Am fanylion hysbyseb CLICIWCH YMAByddwch y cyntaf i wneud sylwadau

sylwadau