Pam rheilffordd
06 Ankara

Pwysigrwydd Rheilffyrdd i Dwrci

Pwysigrwydd Rheilffyrdd i Twrci; Dyma elfen gyntaf a phwysicaf y dull cludiant cyhoeddus, sydd â phwysigrwydd cynyddol o ran systemau cludo. Mae'n ddeinameg integreiddio a datblygu economaidd. Mae'n cyfrannu'n fawr at ddatblygiad economaidd, cymdeithasol a diwylliannol y lleoedd y mae'n mynd trwyddynt. Economaidd, trwm [Mwy ...]